Schesir vlažna hrana za mačke

SCHESIR CAT konzerve za mačke su samo bi... više

Prelivi za mačke 50g

Prelivi za mačke 85g

Salad poke 85g

Schesir Petit Delice Mousse 2x40g

Konzerve za mačke 85g

Schesir konzerve za mačke u prirodnom sosu 70g

Konzerve za mačke 75g (originalno pakovanje 14/1)

Konzerve za mačke 140g (originalno pakovanje 24/1)

Multipak za mačke 6x50g (originalno pakovanje 8/1)

Konzerve (brodeti) za mačke 70g (originalno pakovanje 14/1)

Prelivi (brodeti) za mačke 70g (originalno pakovanje 20/1)